EQdemy Nöro-Blog

Sahi “sürdürülebilirlik” neydi?

Sahi “sürdürülebilirlik” neydi?

“Sürdürülebilirlik kavramı, sadece günümüzün değil gelecek kuşakların da ihtiyaç ve kaynaklarını bugünden önemseyen ve koruyan bir bilinç düzeyidir. Bu yüksek bilinç düzeyi, toplumlara sadece gelecek kuşakların yaşamı ve kaynaklarını değil gezegeni, içindeki hayatı ve çeşitliliği de önemsetecek kadar empatik ve yücedir.”

Duygusal strese fiziksel tepkiler veren sinirsel ağ bulundu

Duygusal strese fiziksel tepkiler veren sinirsel ağ bulundu

Araştırmacılar duygusal strese fiziksel tepkiler veren sinirsel bir ağ keşfettiler. Duygusal stres sinyalleri duygu bölglerinde işlenir ve derin beyine entegre edilir. Entegre sinyaller hipotalamusa iletilir ve daha sonra vücut işlevlerini kontrol eden ağlar yoluyla çeşitli fiziksel tepkiler verir. Keşfedilen “zihin-beden” bağlantısı beyindeki stres devresinin önemli bir parçasını oluşturur.

“Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değil, düşünmek için aklın eğitilmesidir.”